• bg1
  • bg2
  • bg3
  • bg4

Targi Wiatr i Woda

Podczas targów "Wiatr i Woda", które odbywały się w Warszawie w dniach 12-15 marca stocznia otrzymała wyróżnienie za jacht Comet 21 w kategorii Jacht Żaglowy Mały (do 7,5 m długości), a także nagrodę z Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych "Nagroda za Wyrób".

Tutaj jesteś:

Firma CP YACHTS jest beneficjentem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, poddziałanie 6.5.2,

"Promocja firmy CP YACHTS poprzez udział w targach i imprezach branżowych"